Hoezo eng?
Spinnenraggen
Kunstenaars zijn het!

Kruisspin