Opnieuw een havenhoofd, maar dat wist ik helemaal niet. Oud Kraggenburg kende ik altijd als een vluchthaven op de Zuiderzee, die tijdens de inpoldering van de Noordoostpolder was drooggelegd, maar het was meer dan dat.

Oud Kraggenburg, lichtwachterswoning

Het was tevens het havenhoofd van de haven van…… Zwolle.

 

Oud Kraggenburg, lichtwachterswoning

Een haven die tientallen kilometers verderop lag, ver landinwaarts, maar die toch wilde concurreren met de haven van Kampen. Zwolle lag – en ligt nog altijd – aan het Zwarte Water en dat mondde uit in de Zuiderzee bij Genemuiden. Een gebied dat veel last had van verzanding, dus om de doorvaart naar Zwolle ongehinderd te kunnen laten plaatsvinden werden er rond 1845 vanaf Genemuiden twee strekdammen van rond de 6 kilometer lang in de Zuiderzee gelegd. Met aan het einde het havenhoofd en de lichtwachterswoning van wat we nu noemen: Oud Kraggenburg.

Oud Kraggenburg, dijk en lichtwachterswoning

Havenhoofd, maar ook vluchthaven voor schippers die tijdens zware stormen op de Zuiderzee in nood kwamen en hier voor een tarief van tussen de vijftien en vijftig cent voor vijf dagen veilig konden aanleggen.

Nu ligt er een fietspad langs en worden er gewassen verbouwd waar vroeger de schepen af- en aanvoeren of aanlegden bij de lichtwachterswoning om het einde van de storm af te wachten.

http://www.kraggenburg.nl/