Korenmolen de Windhond, Soest 01

 

 

 

In de welvarende Utrechtse gemeente Soest heeft in het verleden nogal een kaalslag plaatsgehad als het gaat om gebouwen van cultuurhistorische waarde. Zo zijn er een kerk en een museum ten prooi gevallen aan door tekentafels gestuurde slopershamers en ook twee historische molens.

Aan het ongedaan maken van deze laatste door ‘moderne’ planologie veroorzaakte omissie is hard gewerkt.

Ergens halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw werd een stichting opgericht, die ervoor ijverde één van deze twee molens te herbouwen.

Doel was een replica te maken van de stenen korenmolen die ‘de Windhond’ heette.  Gebouwd in 1737, gesloopt in 1930  en dankzij de stichting herbouwd in 2008, maar op een andere plek dan waar de oorspronkelijke versie stond.

Op het hoogste punt van de Soester Eng heeft hij een prominentere plek gekregen dan zijn voorganger, te midden van een authentiek en agrarisch stuk Soester landschap.

De molen is drie maal per week gratis te bezoeken en wordt volledig draaiende gehouden door de wind en vrijwillige krachten.

Meer informatie over de molen is te vinden op de website van ‘De windhond’.

 

 

 

Korenmolen de Windhond, Soest