De Nederlandse schrijver Gerard Reve stond erom bekend, dat hij tijdens zijn leven met veel plezier bouwde aan de mythe rond zijn persoon. Zo verkocht hij allerlei prullaria aan bewonderaars met een ‘Reve-echtheidskeurmerk’ – ook wel Revialia genoemd, die bij tijd en wijle nog altijd op zolders en veilingen opduiken – en verzon hij levensgebeurtenissen, die de persoon van de schrijver interessanter maakten, dan hij in werkelijkheid was.

Niet verwonderlijk dat hij een schare bewonderaars had en heeft, die zich er niet aan stoort dat feiten en fictie bij Reve nog wel eens door elkaar lopen. Een staaltje van deze kritiekloze bewondering vond ik op de website ‘Nader tot Reve’, die geheel is gewijd aan de in 2006 overleden schrijver. Hier wordt gewag gemaakt van een een ‘sterk verhaal’ dat volgens deze Reve-bewonderaars echt waar moet zijn, maar het moet gezegd: er is ook lichte twijfel.

Het verhaal luidt dat in de Flevopolder enkele locaties liggen, die door een ingenieur van Rijkswaterstaat, een bewonderaar van Reve, allemaal genoemd zijn naar de Grote Volksschrijver. De ingenieur had Reve begin jaren zeventig zelfs meegenomen met een rondvlucht boven het gebied, toen hij hem zijn plannen hiervoor – die toen nog wel geheim moesten blijven – ontvouwde.

En inderdaad, zo ligt er tegenwoordig in Dronten, tegenover Kampen, het Reve-Abbertbos, dat een deel van zijn naam dankt aan de Abbert , destijds een zandbank in de Zuiderzee. Aan de zuidkant van het bos ligt de Reveweg en de westkant wordt begrensd door

De Revetocht in Flevoland, Drontende Revetocht. (tocht = afwateringskanaal)

Maar in een gebied waar vroeger de Zuiderzee lag en bijna alle namen van locaties en objecten aan de Zuiderzeegeschiedenis, visserij of zeevaart refereren, ligt het niet voor de hand dat een ingenieur van Rijkswaterstaat daar zijn hobby botviert en de naam van zijn literaire roerganger toekent aan een bos, een weg en een kanaaltje. Daarbij speelde de naam Reve, dan weer met één en dan weer met twee e’s gespeld, al lang voor de drooglegging een rol in de geschiedenis van Kampen en de IJssel, aan de overkant van deze polder.

KampenZo was de Reeve een IJsselmonding in de Zuiderzee en stroomt bij Kampen nu nog de Nieuwe Reve – zie foto – die uitmondt in het Drontermeer. Evenals de Buitenreeve, die waarschijnlijk al veel ouder is en een stukje zuidelijker stroomt. Beide riviertjes zijn nu nog te vinden op de kaart, maar doen eerstdaags niet meer mee. Ze zijn al deels gedempt voor het project Bypass, een project waarin de IJssel meer ruimte krijgt om de waterveiligheid in het gebied rond Kampen te vergroten. Bypass is de werktitel, die inmiddels al is omgedoopt tot….. Reevediep. Het Reevediep wordt vanaf 2017 een afwatering van de IJssel en komt ongeveer op de plek waar nu de Buiten Reeve ligt, tegenover het eilandje Reve.

 

Of heeft diezelfde ingenieur van Rijkswaterstaat hier ook de hand in en camoufleert hij strooiend met e’tjes en dubbel e’tjes en verwijzingen naar de oude Reeve de bewieroking van zijn grote idool? En is hij er zo uiteindelijk in geslaagd om Reve, bij name van het Reevediep, vanaf volgend jaar voor altijd te verbinden met matroos Vos, in de gedaante van het naastgelegen Vossemeer?

Verbonden door de Roggebotsluis…..