Op 18 juni de Weerribben in Wieden nog eens bezocht. Het wisselvallige weer was toen al begonnen. Dreigende wolken hingen boven het gebied en het veenland was nog altijd sompig als in februari dit jaar.

Ecoliner Weerribben WiedenEen Ecoliner,  een elektrische (fluister-)boot vaart tussen Giethoorn, Sint Jans Klooster (Wieden), Jonen en Blokzijl.

Weerribben WiedenEen doorkijk vanaf een trekpontje. Evenwichtskunst of zeebenen zijn ervoor nodig om in je eentje op dat pontje te staan, het touw neer te leggen, in evenwicht te blijven en een foto te nemen waarbij de horizon ook nog waterpas ligt.

Weeribben, WiedenHier en daar een provisorisch bruggetje.

Weeribben-Wieden, BeulakerwijdeUitzicht over de Beulakerwijde. Volgens een informatiebord zou je vanaf deze plek een stalen klokkentoren moeten zien, een kunstwerk in het water ter nagedachtenis aan het verdronken dorp Beulake. De inwoners van dat dorp gingen zo ver met het afgraven van het veen, dat een dijkdoorbraak ze in 1776 noodlottig werd. Het lijkt echter of de klokkentoren, die toch van veel recentere datum was, het dorp naar de diepte van de plas is gevolgd.

Weerribben-Wieden, watertoren Sint JanskloosterDoorkijkje met links de watertoren van Sint Jansklooster.

Doorkijkjes……

Ruim driehonderd windmolens staan er in het gebied om het water vast te houden en te voorkomen dat het wegstroomt naar de lager gelegen Noordoostpolder. Op de foto rechts is te zien dat die opzet nog altijd goed werkt. Dus wie van plan is in de komende tijd de Weerribben te bezoeken: zorg vooral voor stevig en waterdicht schoeisel.

 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nationaal-park-weerribben-wieden